o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

za šesté

Franchisingovou licenci poskytněte jen těm zájemcům, které si dobře vyberete a prověříte a vždy až na základě ověření finanční způsobilosti uchazeče.

Pečlivým, trpělivým a náročným výběrem svých franchisee rozhodujete dlouhodobě o kvalitě a úspěšnosti svého systému franchisingu.

pokračování