o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

za prvé

Pro franchising je vhodný jen takový koncept prodeje, který bude váš produkt nějak zhodnocovat.

Koncept prodeje by se měl opírat o originální nápad, know-how, technologii nebo zajímavé řešení.

Je nutné koncept průběžně vylepšovat a přizpůsobovat lokálním potřebám zákazníků.

pokračování