o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

za páté

Vytvořte pro efektivní fungování vašeho franchisingu promyšlený, centralisticky organizovaný systém, řízený pomocí centrály.

Centrála by neměla být příliš velká a měla by postupně početně růst spolu s rostoucí sítí.

Centrála by měla být organizační jednotkou, která bude poskytovat vašim franchisee systémové služby a podporu.

pokračování