o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

za deváté

Myslete na to, že franchisingové partnerství by mělo vašim franchisees přinášet jak průběžné tak i dlouhodobé benefity.

Propracujte s ohledem na to marketingový mix vaší franchisingové licence a nezapomeňte vaše služby inovovat!

Předejděte u vašich franchisees pocitům, že vás jako franchisora a vaší pomoc už nepotřebují.

pokračování