o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

Jednou vymyšlené stokrát prodat

Podnikatel se pro franchising rozhoduje obvykle tehdy, pokud chce zvýšit odbyt svých produktů, ale nechce nebo nemůže financovat budování a provoz dalších prodejních jednotek.

Podnikatel proto hledá nezávislého partnera - franchisee, který jej za vzájemně výhodných obchodních podmínek zbaví většiny provozních starostí a postará se o ně sám. Tzn. že si např. na své náklady upraví a vybaví prodejní prostory, na své náklady zaměstná prodejní personál.

Franchisor očekává, že jeho partner, jako franchisee, od něj bude jeho produkt odebírat a ve své režii předepsaným způsobem zajistí jejich prodej. A také, že mu dodá nejen znalost místního trhu, ale i podnikatelské nadšení a energii.

Pokud se franchisorovi podaří vybudovat efektivní centrálu, získá větší množství franchisees a zvládne růst a řízení sítě, může se těšit, že mu prodej know-how začne vynášet. To, do čeho dříve investoval svůj čas i peníze, mu díky franchisingu začne vydělávat. Přesně podle sloganu jednou vymyšlené stokrát prodat.