o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

současnost

Franchising dnes nachází uplatnění ve všech zemích světa. Nejúspěšnější franchisingové koncepty se postupně propracovaly od místního trhu k celonárodnímu a později až ke globálnímu „pokrytí”. Každoročně stoupá mezinárodní expanze franchisových sítí formou master-franchisingu. Mezinárodní franchisingové organizace odhadují, že v současné době existuje na celém světě 16 tisíc samostatných franchisových koncepcí, značek a sítí uspokojujících zákazníky v nepřeberné škále činností.

Podle odhadů v současnosti operuje v České republice přibližně půl druhé stovky obchodních konceptů a odbytových sítí, které využívají principy franchisingu. V Česku se setkáváme s převahou tuzemských konceptů; úspěšné zahraniční koncepty k nám ale velmi rychle vstupují formou master-franchisingu.