o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

počátky

Dnešní franchising se ve své podstatě příliš neliší od původního středověkého poskytování feudálních privilegií k výrobě nebo prodeji, dodnes nazývaných franchise, koncese nebo licence. Stále se totiž jedná o pronájem práv k podnikání - k výrobě, distribuci nebo službám.

Kolébkou franchisingu jsou Spojené státy. První velký rozmach souvisí s rostoucí masovou výrobou v této zemi na počátku 20. století, která následně vyvolala také potřebu masové distribuce. Již v roce 1899 firma Coca-Cola poskytovala franchise licence na stáčení svého hnědého nápoje. Po roce 1913 začal Henry Ford v USA masově vyrábět finančně dostupné automobily, slavný „model T”. Tím spustil první vlnu franchisingu. Nové možnosti cestování a dopravy zboží postupně vyvolaly vznik sítí prodejen aut, čerpacích stanic, opraváren, drugstorů a motelů. A ty se rychle začaly rozšiřovat - právě na základě franchisingového partnerství.

Druhou vlnu franchisingu představuje období po 2. světové válce, kdy se franchising rozšířil do Evropy. Synonymem této vlny franchisingu se stal řetězec restaurací rychlého občerstvení McDonald´s, který vznikl v roce 1955 v USA a postupně se začal rozšiřovat po celém světě.