o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

definice

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádějí na trh výrobky, služby nebo technologie.

Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků franchisora a jeho franchisee.

Franchisor zaručuje svým franchisees právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo franchisees opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy (ochrannou známku, servisní známku, jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém) v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora.

(Definice Evropské franchisingové federace, kterou používá i Česká asociace franchisingu)