o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

bezpečnější podnikání

Franchisingu dnes mnoho velkých firem - franchisorů - vděčí za své silné celosvětové konkurenční postavení a věhlas. Mnohý menší podnikatel - franchisee vděčí franchisingu za svůj dlouhotrvající úspěch na svém lokálním trhu. A mnohý zákazník vděčí franchisingu za dostupnost kvalitních výrobků a služeb.

Franchisor svému franchisee poskytuje nejen právo využívat vyzkoušený podnikatelský koncept a zavedenou značku, ale také mu poskytuje celou řadu podpůrných služeb, které v důsledku jeho podnikání stabilizují.

Díky tomu může franchisee snáze a rychleji své podnikání nastartovat a na trhu se prosadit a udržet. Ačkoli ani to nedokáže žádnému franchisee zaručit stoprocentní úspěšnost v jeho podnikání, celkově lze franchising označit právem jako „bezpečnější podnikání”. Podle statistik a zkušeností z vyspělých evropských zemí totiž dokáže snížit podnikatelská rizika franchisees 6x více než u podnikatelů podnikajících samostatně.