o franchisingu

Stručně o franchisingu (PDF ke stažení)

Desatero rad pro franchisory

  • za prvé - nabízejte atraktivní a unikátní produkt
  • za druhé - vybudujte silnou značku
  • za třetí - koncept zjednodušte, aby se dal snadno opakovat
  • za čtvrté - koncept dopředu vyzkoušejte a prověřte
  • za páté - vybudujte dobrou síťovou centrálu
  • za šesté - své franchisees velmi pečlivě vybírejte
  • za sedmé - nabízejte vyváženou a srozumitelnou smlouvu
  • za osmé - know-how srozumitelně popište v manuálu
  • za deváté - koncept neustále vylepšujte
  • za desáté - s franchisees hodně komunikujte a respektujte je

slovníček

Franchise - licence opravňující franchisee k provozování obchodní činnosti v souladu s koncepcí franchisora

Franchisor (také franchisingový poskytovatel) - podnikatel poskytující franchise svým franchisees

Franchisee, mn. číslo franchisees (také franchisant / franchisingový příjemce) - na franchisorovi právně a finančně nezávislý podnikatel, který provozuje franchise

Franchisingová síť - obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisee

Franchisingová smlouva - dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a jeho franchisees

Franchisingový balík - souhrn práv a dalších služeb poskytovaných franchisorem umožňující jeho franchisees provozovat franchise

Franchisingové poplatky - odměna, kterou franchisee platí franchisorovi za franchise